Kunnallisina päättäjinä nyt valittavat valtuutetut ja lautakuntien jäsenet ovat vastuussa monien perus ja -ihmisoikeuksien toteutumisesta Tampereella. Etenkin sosiaalisten ja sivistykselliset oikeuksien toteuttaminen on Suomessa pitkälti annettu kuntien vastuulle. Maakuntauudistuksen jälkeenkin me päätämme muun muassa koulutuksesta, joka kuuluu selvästi perus- ja ihmisoikeuksiin.

Silti perus- ja ihmisoikeuksista puhutaan vain harvoin, ainakaan näillä sanoilla. Ehkä se johtuu sanojen painosta. Ne kuulostavat mahtipontisilta ja suurilta. On hyvä, että niihin ei vedota liian kevyesti, mutta niitä ei kannata pelätä. Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen arvioinnissa käytetään kysymyksiä, jotka ovat varsin helposti ymmärrettäviä. Ovatko tamperelaiset keskenään yhdenvertaisia vai esiintyykö syrjintää? Tavoittavatko palvelut kaikki niitä tarvitsevat? Turvaavatko harkinnanvaraisen toimeentulotuen soveltamisohjeet ihmisarvoisen elämän edellytykset tuen varassa eläville?

Ehkä sanat kuulostavat kaukaisiltakin, sillä etenkin ihmisoikeudet liitetään usein kehitysmaihin. On totta, että Suomessa ihmisoikeudet toteutuvat paremmin kuin monessa muussa maassa ja etenkin kehitysmaissa, mutta tekemistä riittää täälläkin. Eivätkä nämä oikeudet ole koskaan valmiita, vaan niiden toteutumista pitää jatkuvasti arvioida ja edistää. Ja jos asiat kerran ovat meillä hyvin, se kannattaisi ehdottomasti tuoda esiin.

Kysymys on myös tietämättömyydestä, En tiedä tarkkaan, kuinka suuri osa tamperelaisista luottamushenkilöistä tuntee perus- ja ihmisoikeudet, mutta tiedän, että tietämyksen taso vaihtelee rajusti. Valtuustokauden alussa ja aikana luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ja jaetaan kasapäin materiaalia erityisesti kaupungin taloudesta, mutta perus- ja ihmisoikeuksista ei puhuta mitään. Luottamushenkilöiden perehdyttämistä suunnitellessa ei tulla ajatelleeksi, että näille oikeuksille politiiikka pitäisi rakentaa.

Puhe oikeuksista ärsyttää joitakin. Ihmisoikeusaktivistina minulta kysytään usein hieman ärtyneesti: entä ihmisen velvollisuudet? Vastaan niinkuin asia on: ihmisoikeudet luovat ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa velvollisuuksiaan ja toimia vastuullisesti. Esimerkiksi ilman koulutusta on todella vaikea päästä töihin ja käyttää kykyjään yhteiseksi hyväksi.

Tärkein syy perus- ja ihmisoikeuksien edistämiselle ei kuitenkaan ole se hyöty, joka ihmisestä mahdollisesti koituu. Kysymys on ihmisarvosta, joka kuuluu luovuttamattomasti kaikille ihmisille. Tampereella, kuten muissakin kunnissa, tarvitaan järjestelmällistä ihmis- ja perusoikeuksien toteutumisen edistämistä ja arviointia. Se on tärkeää erityisesti niille, jotka ovat riippuvaisimpia erilaisista palveluista ja tukitoimista: vammaisille, lapsille, sairaille ja niin edelleen.

Tämä työ ei aina ole yksinkertaista, vaan vaatii paljon sekä rakenteellista että käytännöllistä toimintaa. Mutta sitä Tampereen valtti, edelläkävijyys, aina vaatii.

Kirjoitus on julkaistu myös Tampereen vihreiden vaalilehdessä.