Koulutus kannattaa aina

Koulutus on perusoikeus. Se on myös välttämättömyys tässä yhteiskunnassa. Ilman minkäänlaista koulutusta on erittäin vaikea työllistyä. Nykyään yksi koulutus ei välttämättä riitä, vaan elämän aikana täytyy hankkia useita ammatteja. Korkeasti koulutettuja on työttöminä, mutta huomattavasti vähemmän kuin vähemmän koulutettuja.

Humanistina olen sitä mieltä, että koulutuksella on myös itseisarvo. Tieto, osaaminen ja halu oppia ovat arvokkainta mahdollista pääomaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Uuden oppiminen lisää onnellisuutta, itsetuntemusta ja hyvinvointia. Koulutus tarjoaa tiedon lisäksi arvokkaita sosiaalisia verkostoja ja muokkaa ihmisen identiteettiä.

Koulutus mainitaan usein aiheellisesti yhtenä Suomen menestystekijöistä. Suomalaisten koulutustaso nousi vuosia, kunnes viime vuosina se on alkanut laskea. Nyt koulutuksesta leikataan yhä rajummin kaikilla tasoilla, vaikka moiseen ei olisi varaa. Tuloksena on puutetta osaavasta työvoimasta ja työttömyyttä, lisää syrjäytyneitä ihmisiä.

Onneksi Tampere voi valita toisin. Voimme pitää kiinni järkevästä luokkakoossa peruskoulussa. Voimme huolehtia, että tamperelaiset lukiot säilyttävät vetoivoimansa ja laatunsa. Voimme satsata ammatilliseen koulutukseen. Voimme huolehtia, että alanvaihtajille riittää mahdollisuuksia. Velvollisuutemme on huolehtia, ettei kukaan jää ilman toisen asteen koulutusta. Varhaiskasvatuksesta alkaen jokaisen saatava viihtyä koulussa ja opinnoissaan. Kiusaaminen on aina otettava tosissaan ja siihen on puututtava. Erityistä tukea on tarjottava aina kun sitä tarvitaan, yksilön tarpeen mukaisessa muodossa.

Pidetään Tampere sivistyksen ja osaamisen kaupunkina.