Tredun näyttötoimikunta 18.5.

Kunnallispolitiikassa pääsee joskus toimielimiin, joiden toimialasta ei tiedä etukäteen paljon mitään. Esimerkiksi tänään osallistuin Tredun näyttötutkintotoimikunnan kokoukseen. Päädyin toimikuntaan kaupungin edustajaksi, koska kuulun osaamis- ja elinkeinolautakuntaan. Samasta syystä minut on valittu myös tietyn alan, auto- ja logistiikka-alan näyttötutkintotoimikuntaan. Tehtäväni on siis pitää silmällä kaupungin puolesta, mitä kaikkea Tredun tarjoamiin tutkintoihin sisältyy.

Tutkintojen osien lisäämisessä ja muuttamisessa ei tullut esiin mitään kovin yllättävää. Sisäilmaongelmat näyttävät saavan entistä enemmän painoarvoa rakennus- ja kiinteistöalojen perustutkinnossa, se on aivan varmasti tarpeellinen muutos näinä aikoina. Toinen trendi näyttää olevan moniosaaminen ja tutkintojen yhdistäminen. Esimerkiksi kampaajan ja kosmetologin tutkinto ollaan yhdistämässä kauneudenhoitoalan perustutkintoon. Yhteydet työelämään tiivistyvät, harjoittelujaksoja ja työssä tapahtuvia osaamisen näyttöjä on entistä enemmän.

Ehkä kiinnostavin osa kokouksesta oli valmistumassa oleville opiskelijoille tehdyn tyytyväisyyskyselyjen vastausten esittely. Lukuvuosi on vielä kesken, joten nämä tulokset eivät ole lopullisia, tämä oli enemmänkin tilannekatsaus. Vaikuttaa siltä, että valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyys Treduun on hieman laskenut aiemmista vuosista, erityisesti opiskeluilmapiirin ja opetukseen osalta. Mietin, voisivatko opetuksen leikkaukset ja ryhmäkokojen suureneminen voinut vaikuttaa tähän. Vain alle 10 prosenttia valmistuvista arveli, ettei heillä ole riittävää ammattitaitoa työelämään tai jatko-opintoihin. Se kertoo, että Tredu on onnistunut antamaan opiskelijoilleen hyvän itsetunnon. Erityisesti luottamus omiin ryhmässä toimimisen taitoihin oli hyvä: vain kaksi prosenttia arvioi, etteivät ryhmätyötaidot ole riittäviä tulevaisuutta ajatellen. Eniten epävarmuutta liittyy kansainvälisessä työyhteisössä toimimiseen. Nykyisen yrittäjyyttä korostavan koulutusajattelun kannattajille lienee huolestuttava tieto se, että noin puolet vastaajista ei koe olevansa valmiita perustamaan yrityksen. Näyttötoimikunnan jäsenet toivoivat, että yhä useampi valmistuva opiskelija aloittaisi aktiivisen työnhaun jo ennen valmistumistaan. Nyt vastaajista puolet ilmoitti, ettei ollut aloittanut työnhakua. Tosin vastauksen taustalla voi olla, että moni on jo töissä tai ainakin tietää työllistyvänsä esimerkiksi työharjoittelupaikkansa.

Ajankohtaisissa asioissa puhuttiin lyhyesti ammatillisen koulutuksen reformista. Tulossa on paljon uudistuksia. Ne eivät tapahdu hetkessä, vaan ne on toteutettava vaiheittain. Rahoituksen väheneminen aiheuttaa suurta huolta. Kaikki kokoukseen osallistuvat olivat kuitenkin kohtuullisen optimistisia ja ajattelivat, että ratkaisut löydetään. Toivottavasti näin käy.