Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan eli Vanen toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä kävi tänään tapaamassa opetus- ja kulttuuriministeriötä (OKM). Toimikauden mittaan ideana on tavata kaikki ministeriöt, OKM oli ensimmäinen. Ministeriön puolelta tapaamisessa oli virkamiehiä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulutuksen, liikunnan ja vapaa-ajan aloilta. Vähän sivuttiin myös vapaata sivistystyötä. Tällaiset tapaamiset ovat usein innostavia, kuten nytkin, mutta kaikkea ei milään ehdi käydä läpi rajallisessa ajassa.

Keskustelu sujui varsin sopuisissa merkeissä. Vane ja ministeriö olivat samaa mieltä kaikesta. Yhteinen tavoitteemme on vammaisten oikeuksien YK-sopimuksen mukainen osallistava koulutus eli se, että jokainen voi opiskella – myös silloin kun opiskelu vaatii esimerkiksi erityistä tukea, tavallista pienempiä opetusryhmiä tai tiettyjä apuvälineitä.

Vammaisten koulutusaste on valtaväestöä heikompi. Niin on myös vammaisten työllisyysaste. Koulutusastetta nostamalla nostettaisiin myös työllisyysastetta, koska vammaisten työllistyminen on sitä todennäköisempää mitä enemmän heillä on koulutusta. Vammaisen ihmisen työllistymiseen ei aina kuitenkaan riitä sama koulutustaso kuin ei-vammaiselle, vaan vammaisen täytyy olla huomattavasti kilpailevia työnhakijoita osaavampi. Vammaisten kannalta on siis erityisen ongelmallista, että nykyinen koulutuspolitiikka pyrkii rajaamaan yksilön suorittamat tutkinnot yhteen.

Vuonna 2012 voimaan astuneen Sora-lainsäädännön tulkinta on aiheuttanut paljon ongelmia niille vammaisille, jotka ovat pyrkineet opiskelemaan. Periaatteessahan Sora on sitä varten, että yksilöllisin perustein voidaan erottaa alalle soveltumaton henkilö. Lain historia on niin sanotuissa insuliinisurmissa, joissa sairaanhoitajat tappoivat potilaitaan insuliinilla. Sora-lainsäädännön perusteella ei olisi voinut estää yhdenkään insuliinisurmaajan valmistumista, koska he eivät opiskeluaikanaan millään tavalla erottuneet muista opiskelijoista. Monet oppilaitokset ovat virheellisesti, että Soran perusteella voi hylätä hakijan kategorisesti jonkin diagnoosin perusteella. Opiskelija- ja vammaisjärjestöjen tietoon on tullut tapauksia, joissa vammaista nuorta on suoraan kehotettu jättämään hakematta oppilaitokseen hänen vammaisuutensa takia. Nuori ja epävarma ihminen ei välttämättä tunne oikeuksiaan niin hyvin, että tajuaisi ja osaisi viedä asiaa eteenpäin. Tieto Soran aiheuttamista ongelmista on kantautunut myös OKM:n korviin. Tekeillä on selvitys Soran ongelmista. Sen pohjalta ongelmia korjattaneen.

Urheilun ja vapaa-ajan osalta kävimme hyvin konkreettista keskustelua. Harmittelimme, että Liikkuva koulu -hankkeen suunnitteluvaiheessa huomioon vammaisia oppilaita. Jälkeenpäin siihen on huomattavasti hankalampi lisätä osallistavia elementtejä. Pohdimme myös, miten eri lajien ohjaajat saisivat jo peruskoulutuksessaan tietoa lajien soveltamisesta kaikenlaisille ihmisille.