Eilen kävin Tampereen ensi- ja turvakodissa. Onneksi en asiakkaana, vaan asiantuntijana. Ensi- ja turvakodilla ei ole ollut vammaisia asiakkaita. Se on huolestuttavaa, koska tiedossa on, että myös vammaiset henkilöt kohtaavat perheväkivaltaa jopa enemmän kuin ei-vammaiset. Hyvä asia oli, että minut ja Kynnyksen Tampereen alueen aluesihteeri Rita Järvinen kutsuttiin paikalle miettimään, miten tilannetta voisi muuttaa.

Keskustelumme olisi vilkasta. Kävimme läpi vammaisiin kohdistuvaan väkivaltaa, etenkin vammaiserityistä. Sitä on esimerkiksi apuvälineiden käytön estäminen ja vallankäyttö toisen toimintarajoitteiden kustannuksella. Myös jatkuva valitus siitä, että vammainen omainen on raskas taakka, on väkivaltaa. Monet asioista, joista keskustelimme, sisältyvät Uskalla olla, uskalla puhua -oppaaseen, jonka THL ja vammaisjärjestöjen naisverkosto tuottivat muutama vuosi sitten.

Päädyimme etenkin siihen, että vammaisiin kohdistuva väkivalta pitäisi tunnistaa nykyistä paremmin. Avainroolissa ovat kaikki vammaisten kanssa työskentelevät: lääkärit, sosiaalityöntekijät, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, avustajat ja niin edelleen. Mutta vielä olennaisempaa olisi, että vammaiset ihmiset itse oppisivat tunnistamaan väkivallan ja voimaantuisivat hakemaan apua. Totesimme, ettei väkivaltatilanteessa ole kenelläkään hyvä olo, joten kaikkia osapuolia pitää tukea.

Valtuustoryhmä 8.5.

Ensi- ja turvakodin jälkeen menin vihreän valtuustoryhmän kokoukseen. Ensin oli nykyisen, väistyvän, valtuustoryhmän kokous, jossa käytiin läpi toukokuun valtuuston kokouksen asioita. Kokous on nykyiselle valtuustolle viimeinen ja esityslistan perusteella aika raskas: esillä ovat kaupungin tilinpäätös ja yleiskaava. Molemmat näistä ovat perinteisesti herättäneet paljon keskustelua.

Uuden valtuustoryhmän kokouksessa järjestäydyimme jäljellä olevien pormestari- ja luottamuspaikkaneuvottelujen ajaksi eli kuukaudeksi. Pysyvämmät valinnat tehdään kuukauden päästä. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Anna-Kaisa Heinämäki ja varapuheenjohtajiksi nimettiin Jaakot Stenhäll ja Mustakallio.

Neuvottelut ovat vielä pahasti kesken. Vaikuttaa siltä, että niitä vetävällä Lylyllä on erilainen taktiikka kuin aikaisemmilla pormestareilla. Tällä hetkellä kaikki ryhmät ovat mukana neuvotteluissa eikä kukaan ole heittäytynyt oppositioon. Tämä tilanne tekee luottamuspaikkajaosta kiinnostavan. Ainakin kokoomus on jo tuonut suorasanaisesti julki, mitä luottamuspaikkoja se tavoittelee. Aika näyttää, kunnioitetaanko paikkajaossa vaalitulosta vai ohitetaanko ne toisenlaisille sopimuksilla.